• Home<
  • Serveis<
  • Manteniment d'Apartaments i Cases de Segona Residència

Trobi el seu immoble

Manteniment d'Apartaments i Cases de Segona Residència

Estem preparats i ens preocupem del manteniment de la seva segona residència especialment durant les seves absències.

Alguns dels serveis que oferim són:

- Visites periòdiques a la finca per comprovar-ne el manteniment i conservació.

- Gestió amb industrials per a la realització de treballs de reparació i manteniment.

- Liquidació i pagaments impostos locals i dels no residents.
 
- Gestions amb companyies subministradores dels serveis d’electricitat, aigua, gas... 

- Facilitar serveis de neteja, jardineria...

Demani’ns sense compromís el dossier explicatiu de tot el servei i el seu cost consistent en un forfait anual fixe.