Trobi el seu immoble

Valoracions Immobiliàries

A la immobiliària Finques Company, la nostra llarga experiència com a professionals immobiliaris ens ha permès adquirir un profund coneixement del mercat immobiliari de la zona.

La valoració d’immobles té com a finalitat establir el valor de l’immoble en qüestió en relació els paràmetres del mercat, tenint en compte la situació de l’oferta i la demanta actual del moment en fer la taxació. Aquesta valoració immobiliària serà molt important per determinar el preu de mercat d’aquell immoble i que sigui just tant pel comprador com pel venedor.

 Estem preparats per a realitzar qualsevol tipus de valoració immobiliària de mercat, urbanística o peritatge judicial. L’objectiu de la immobiliària Finques Company és oferir solucions en la gestió urbanística, assessonat-los en els següents serveis:

 Urbanisme:

Planejament urbanístic

Planejament territorial

Classificació del sòl

Convenis urbanístics

Gestió urbanística

 Medi ambient:

Avaluació ambiental de plans, programes

Construcció

Prevenció i control d'activitats

Administració:

Llicencies urbanístiques

Edificis i usos fora d’ordenació volum disconforme

El deure de conservació

Ordres d’execució i supòsits de ruïna

Patrimoni històric

Bens d’interès cultural locals

Impost sobre bens immobles (IBI)

Impost de construccions, instal·lacions i obres

Ordenances fiscals

Infraccions urbanístiques

Administracions Generalitat i Estat central

Edificació:

Habitatge

 Accessibilitat als edificis i supressió de barreres arquitectòniques

Construcció