Com calcular la nova Plusvàlua Municipal a Girona

2021
plusvalua municipal Girona

Li expliquem com calcular la Plusvàlua Municipal a Girona amb les dues noves fórmules aprovades pel Reial decret llei 26/2021.

S'està preguntant com calcular la nova Plusvàlua Municipal a Girona?

 

Llavors, probablement és perquè vol vendre un pis, ha heretat un habitatge o ha decidit fer una donació.

 

Fa poc, en un dels nostres últims posts - Així l'afecta la nova reforma de la Plusvàlua Municipal - els anunciàvem els canvis que afectaven l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, IIVTNU.

 

Avui, volem anar un pas més enllà i ajudar-los a calcular-la amb un exemple pràctic.

 

 

Així podrà calcular la nova Plusvàlua Municipal a Girona

 

El contribuent podrà triar la fórmula de càlcul que li sigui més beneficiosa.

Aquestes són les dues opcions que existeixen:

 

FORMULA OBJECTIVA

 

Per a realitzar aquest càlcul necessitaríem saber la base imposable de l'habitatge i el tipus impositiu que ha fixat l'Ajuntament de Girona.

 

1. Calcularem la Base Imposable en funció dels anys de possessió de l'immoble i del coeficient corresponent aplicat pel Decret.

 

Aquests coeficients podran ser modificats a la baixa pels Ajuntaments fins a un 15% per a adaptar-los a la realitat immobiliària.

 

Com calcular la nova Plusvàlua Municipal a Girona

*Taula BOE

 

 

2. Al resultat del càlcul anterior, aplicarem el tipus impositiu que ha determinat l'Ajuntament. En el cas de Girona és del 30%.

 

Per exemple, si tinc un habitatge en propietat des de fa 10 anys i el seu valor cadastral és de 200.000€, el càlcul serà el següent:

 

Base imposable: 200.000€ x 0,08% = 16.000€

La quota tributària s'obtindrà de la següent manera: 16.000€ x 30% = 4800€

 

calcular plusvalia municipal girona

 

 

FORMULA REAL

 

Per a calcular la Plusvàlua Municipal amb aquesta formula necessitarem la següent informació: anys de possessió de l'immoble, guany patrimonial, percentatge del valor cadastral del sòl i tipus impositiu.

 

1. Calcularem el guany patrimonial que obtindríem amb la venda restant el preu de transmissió amb el preu d'adquisició.

 

2. Calcularem la base imposable multiplicant el guany patrimonial pel percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

 

3. Aplicarem el tipus impositiu de l'Ajuntament de Girona.

 

Agafant com a referència l'exemple anterior, amb aquesta fórmula els càlculs serien els següents.

Si vaig comprar l'habitatge per 150.000€ i al cap de 10 anys el venc per 200.000€, el guany patrimonial que obtindria seria de 50.000€.

Si suposem que el percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total és del 40%; la base imposable seria de 20.000€.

Després d'aplicar li tipus impositiu, la quota tributària sortirà de 6000€.

 

Com calcular la nova Plusvàlua Municipal a Girona

 

 

En el cas que no existeixi guany patrimonial amb la transacció, no farà falta tributar.

 

Si està pensant a vendre un pis a la província o li han quedat dubtes sobre quina opció pot ser més beneficiosa per a vostè, pot contactar amb la nostra agència immobiliària de Girona. Els nostres agents immobiliaris s'encarregaran de donar-li tota la informació sobre aquest tema i d'assessorar-lo sobre el procés de venda sense cap mena de compromís. Pot fer-lo aquí.

 

*Foto portada: Wikipedia.

  2115
28/12/2021
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog