El propòsit de Finques Company

Finques Company acompanya les persones per millorar les seves necessitats en l'àmbit immobiliari 

El propòsit de Finques Company és ajudar, facilitar i acompanyar les persones per donar-los respostes i millorar les seves necessitats en tot l’àmbit immobiliari. I ho fem a partir de posar al servei dels clients la nostra trajectòria de 60 anys, i oferir una atenció personalitzada, integral i de qualitat que garanteix un assessorament professional en defensa dels interessos i necessitats dels clients. La nostra prioritat és cuidar-los des de la confiança i la fidelització

A la vegada, estem compromesos a millorar la qualitat de vida de la societat, i és per això que treballem amb accions que ajuden a tenir un planeta més sostenible i que contribueixen a l’equitat social.
Cuidem les persones i potenciem el talent, la innovació i el desenvolupament. Som un equip molt complet, i és gràcies a aquesta condició que oferim aquest servei tan personalitzat.

Foto de grup - Convenció 2024

Més de 60 anys i més de 50 treballadors
Som professionals degudament especialitzats i preparats per poder oferir als nostres clients el millor assessorament i gestió en l'activitat de serveis immobiliarisintermediació de compravenda i lloguer, administració de finques i patrimoni, administració de comunitats de propietaris, lloguer turístic, oficina tècnica, assegurances, valoracions immobiliàries, obres i reformes i manteniment de cases de segona residència. I amb una trajectòria de 60 anys i amb un equip humà que supera els 50 professionals, ens hem consolidat com la immobiliària més important i de referència de les comarques de Girona. 

 

Els valors de Finques Company

INTEGRITAT I TRANSPARÈNCIA: Treballem des de l’honestedat i la transparència en totes les nostres relacions professionals i comunicacions, posem per davant el respecte a la legalitat, l’ètica, la igualtat de tracte i la responsabilitat professional.

EMPATIA: Estem orientats a atendre de forma respectuosa al client, proposant el millor assessorament personalitzat i una gestió eficient, amb l’objectiu de cuidar i rendibilitzar el patrimoni immobiliari dels nostres clients.

LIDERATGE: Per la nostra trajectòria i organització som una immobiliària de referència a les comarques de Girona. Gràcies, d’una banda, a la confiança de molts clients i col·laboradors i, de l’altra, al compromís del nostre equip humà ens distingim per l’excel·lència dels serveis i l’aportació de valor.

INNOVACIÓ: Incorporem les noves tecnologies i la digitalització, i revisem contínuament els nostres processos de treball, per oferir uns serveis molt més àgils, eficients, i que donin resposta a les noves demandes i necessitats dels clients i col·laboradors.

COMPROMÍS SOCIAL: Ens comprometem amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per tenir una societat que tingui més en compte la sostenibilitat, i amb més igualtat d’oportunitats.

 

La visió de Finques Company

La visió de Finques Company la formen tres pensaments i idees clau. D’una banda, ser la immobiliària de referència en el nostre territori per la nostra professionalitat i integritat. De l’altra, implementar nous lideratges que permetin potenciar les capacitats dels equips. I, finalment, facilitar un servei integral al client per tal que visqui una experiència molt completa i satisfactòria dipositant-nos la seva confiança i fidelització.