Administració de Comunitats de Propietaris

Habitualment no és fàcil posar d'acord a tots els propietaris d’una comunitat de veïns en un edifici o un complex residencial per aprovar tots els acords necessaris i realitzar les obres de manteniment i conservació.

 

Administració de Comunitats de Propietaris

 

Si ens confia l’Administració de la seva Comunitat de Propietaris a la immobiliària CEIGRUP FINQUES COMPANY, posem al seu servei l’experiència i trajectòria de més de 50 anys en l’administració de comunitats de propietaris i de treball amb transparència, professionalitat i rigor:

Actualment, mitjançant les nostres 4 oficines de Girona, Figueres, Llançà i Roses, gestionem unes 550 comunitats de propietarisque representen més de 15.000 habitatges, pàrquings, locals...

El nostre equip d’Administradors de les Comunitats de Propietaris, és un equip de professionals amb formació de titulació superior, i especialitzat en tot allò que afecta la legislació, coneixements tècnics i experiència en matèria de comunitats de propietaris. L’equip compta també amb la presència de dos arquitectes tècnics, comptables especialitzats i assistents administratius.

Disposem de sales de reunions per a les Comunitats de Propietaris a Girona, Figueres, Llançà i Roses, amb capacitat de fins a 80 persones, especialment preparades per a les juntes de propietaris.

Ens comprometem a vetllar i defensar els interessos de la comunitat de propietaris i per això, la nostra prioritat és una gestió transparent i eficient, buscant sempre les millors condicions, preus i acords.

 Quins avantatges li suposa al propietari i a la comunitat de propietaris

 1. Estalvi i reducció de costos.
 2. Revalorització de la propietat.
 3. Seguretat, transparència i tranquil·litat.

Alguns dels serveis que oferim com a administradors de comunitats de propietaris són: 

 • Gestió de les quotes de la comunitat de propietaris
 • Comptabilitat de la comunitat de propietaris
 • Convocatòries de junta ordinària
 • Assistència a la junta ordinària
 • Redacció de l’acta de la junta i transcripció en el llibre d’actes
 • Elaboració del pressupost anual
 • etc.

Sol·liciti un dossier explicatiu dels serveis que oferim a les comunitats de propietaris. O demani sense compromís un estudi/pressupost de la seva comunitat de propietaris.

 


Preguntes

Entenem que la funció del Secretari–Administrador no es limita exclusivament als aspectes comptables. Portem a terme una gestió proactiva i preventiva, principalment basada en:

 • Visites periòdiques a l’edifici amb la finalitat de comprovar el bon funcionament de tots els serveis i instal·lacions.
 • Pla d’estalvi de costos i despeses i de control dels serveis.
 • Servei 24 hores / 365 dies per atendre qualsevol incidència o urgència.
 • Comunicació i informació periòdica a presidents i propietaris Assessorament jurídic i tècnic per part del nostre equip especialitzat.
 • Estalvi i reducció de costos.
 • Revalorització de la propietat.
 • Seguretat, transparència i tranquil·litat.

Demani sense compromís un estudi/pressupost de la seva comunitat de propietaris.

Realitzarem un estudi de les propostes de gestió i millora, adaptades a les necessitats i problemàtiques del seu edifici, així com una proposta dels nostres honoraris.

En el moment de contractar-nos com a Administradors de la seva Comunitat de Propietaris, se signa un contracte d’encàrrec professional, en el que es detallen els nostres serveis professionals, així com els compromisos i obligacions que assumeix CEIGRUP FINQUES COMPANY davant la comunitat de propietaris.