Valoracions Immobiliàries

A la immobiliària Finques Company, la nostra llarga experiència com a professionals immobiliaris ens ha permès adquirir un profund coneixement del mercat immobiliari de la zona.

 

Valoracions Immobiliàries

 

La valoració d’immobles té com a finalitat establir el valor de l’immoble en qüestió en relació els paràmetres del mercat, tenint en compte la situació de l’oferta i la demanda actual del moment en fer la taxació. Aquesta valoració immobiliària serà molt important per determinar el preu de mercat d’aquell immoble i que sigui just tant pel comprador com pel venedor.

Estem preparats per a realitzar qualsevol tipus de valoració immobiliària de mercat, urbanística o peritatge judicial. L’objectiu de la immobiliària Finques Company és oferir solucions en la gestió urbanística, assessorant-los en els següents serveis:

 

Urbanisme:

 • Planejament urbanístic
 • Planejament territorial
 • Classificació del sòl
 • Convenis urbanístics
 • Gestió urbanística

 

Medi ambient:

 • Avaluació ambiental de plans, programes
 • Construcció
 • Prevenció i control d'activitats

 

Administració:

 • Llicencies urbanístiques.
 • Edificis i usos fora d’ordenació volum disconforme.
 • El deure de conservació.
 • Ordres d’execució i supòsits de ruïna.
 • Patrimoni històric.
 • Béns d’interès cultural locals.
 • Impost sobre béns immobles (IBI).
 • Impost de construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenances fiscals.
 • Infraccions urbanístiques.
 • Administracions Generalitat i Estat central.

 

Edificació:

 • Habitatge.
 •  Accessibilitat als edificis i supressió de barreres arquitectòniques.
 • Construcció.

Preguntes

Perquè comptem amb un equip humà professional i una estructura àgil i moderna:

Som professionals amb formació i experiència que l’acompanyem durant tot el procés de recerca i negociació.

Cada oficina disposa d’un responsable comercial i d’un equip d’assessors comercials amb formació especialitzada i permanent en tot allò que afecta la legislació, coneixements tècnics i, a més, una llarga experiència comercial en la compravenda i lloguer d’immobles.

Disposarà del suport i de l’assessorament de les persones especialitzades del nostre equip (advocats, arquitectes tècnics, economistes especialitzats en temes fiscals i assistents administratius).

Les nostres 4 oficines es troben estratègicament ubicades a les principals poblacions de la província: Girona, Figueres, Roses i Llançà.

Treballem amb els mitjans tecnològics més innovadors i disposem d’un equip propi especialitzat en màrqueting, que facilita la comunicació amb el client, el seguiment de les operacions immobiliàries i la presència en les xarxes socials, portals d’internet, etc.

Responsabilitat, garantia i compromís:

Ens comprometem a vetllar i defensar els interessos dels clients i per això la nostra prioritat és una gestió transparent i eficient, buscant sempre les millors condicions, preus i serveis pels clients.

Estem inscrits en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya amb el número 1.597 i som membres col·legiats del Col·legi d’Administradors de Finques i del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, que garanteix la nostra actuació professional amb una pòlissa de responsabilitat civil professional amb una cobertura fins a 600.000 euros i una assegurança de caució fins a un import de 240.000 euros, la qual cosa garanteix les quantitats que es reben dels propietaris i de les comunitats.

La nostra millor garantia i compromís és una trajectòria de més de 50 anys respectant sempre els valors d’honestedat, transparència i professionalitat, per tal d’aconseguir la màxima satisfacció i bon servei als nostres clients, que en definitiva, han de ser els nostres millors prescriptors.