Experts en valoracions immobiliàries

2021
valoracions immobiliàries

El servei de valoració d'habitatges té com a finalitat establir un valor real de la propietat, basat en els paràmetres de mercat actual.

En el nostre article d'avui volem parlar-los sobre un dels serveis que oferim a Finques Company: les valoracions immobiliàries.

 

La nostra llarga experiència en el sector ens ha permès adquirir un profund coneixement del mercat immobiliari. Un expertise que ens dona dia a dia la capacitat i les eines de brindar als nostres clients un servei basat en la rigorositat i la professionalitat.

 

El servei de valoració d'habitatges té com a finalitat establir un valor real de la propietat, basat en els paràmetres de mercat actual. Uns paràmetres canviants que tenen en compte la situació de l'oferta i la demanda en el moment d'efectuar la taxació.

 

En la nostra immobiliària de Figueres, Roses, Girona i Llançà som especialistes en la realització de qualsevol mena de valoració immobiliària, ja sigui de mercat, urbanística o de peritatge judicial.

 

 

Quines solucions oferim?

 

L'objectiu de la companyia és oferir solucions en la gestió urbanística amb els següents serveis:

 

D' Urbanisme

 • Planejament urbanístic.
 • Planejament territorial.
 • Classificació del sòl.
 • Convenis urbanístics.
 • Gestió urbanística.

 

De Medi ambient

 • Avaluació ambiental de plans, programes.
 • Construcció.
 • Prevenció i control d'activitats.
 • Administració.
 • Llicències urbanístiques.
 • Edificis i usos fora d'ordenació volum disconforme.
 • El deure de conservació.
 • Ordenis d'execució i supòsits de ruïna.
 • Patrimoni històric.
 • Béns d'interès cultural locals.
 • Impost sobre béns immobles (IBI).
 • Impost de construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenances fiscals.
 • Infraccions urbanístiques.
 • Administracions Generalitat i Estat central.

 

D' Edificació

 • Habitatge.
 • Accessibilitat als edificis i supressió de barreres arquitectòniques.
 • Construcció.

 

Experts en valoracions immobiliàries

 

 

Si està interessat en conèixer el valor actual de mercat de qualsevol propietat, pot posar-se en contacte amb els nostres assessors.

 

L'informarem de l'evolució del preu de mercat, analitzarem quina rendibilitat podria obtenir amb la venda o el lloguer, i l'ajudarem a prendre la millor decisió.

 

  1558
22/12/2021
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog