Com tributa una segona residència a la Costa Brava?

2022
segunda residencia costa brava

La tributació d'una segona residència dependrà de l'ús que se li dona a l'habitatge.

Una segona residència a la Costa Brava pot tenir dues funcionalitats.

 

  • Com un habitatge d'ús propi en el que no es resideix de manera habitual, però que es gaudeix durant l'any.

 

  • Com una propietat d'inversió l'objectiu del qual és treure rendibilitat, ja sigui llogant-la o venent-la.

 

En tots dos casos, la tributació serà diferent a la d'un habitatge habitual. Aquesta tributació dependrà de la finalitat que li donem a la propietat.

 

És a dir, la fiscalitat serà diferent si l'objectiu és llogar-la com a habitatge permanent, si es destina a lloguer turístic o si es manté per a gaudir-la.

 

 

Així tributa una segona residència a la Costa Brava

 

Si la mantenim per a ús personal

 

Una segona residència a la Costa Brava destinada a ús personal comporta realitzar una imputació de rendes immobiliàries en l'IRPF.

 

Hisenda ho concep com a “capacitat econòmica” i fixa en un 1,1% o en un 2% el valor cadastral de l'immoble.

 

 

Si la destinem a un lloguer permanent

 

Llogar una segona residència a la Costa Brava de manera permanent tributarà de la següent manera.

 

El benefici obtingut per un lloguer de llarga durada es considera rendiment de capital immobiliari i tributarà en la base imposable general de l'impost.

 

Així mateix, als guanys obtinguts es podran restar les despeses implicades com l'IBI, la comunitat de propietaris, les despeses de reparació, les assegurances, etc.

 

Si la finalitat de l'inquilí és usar l'habitatge com a habitual, es podrà aplicar una reducció del 60% en el rendiment net.

 

En cas de lloguer turístic

 

Si la intenció del propietari és destinar una segona residència a un lloguer temporal o turístic, haurà de tributar el benefici que obtingui com a rendiment de capital immobiliari.

 

Al igual que en el cas anterior, es consideraran els ingressos i les despeses.

 

La diferència és que no es podrà aplicar la reducció del 60% del rendiment net.

 

En el cas que es prestin serveis relacionats amb la indústria hostalera es considerarà activitat econòmica. Pel que el rendiment que s'obtingui tributarà com a rendiments d'activitats econòmiques.

 

como tributa segunda residencia en la costa brava

 

Si desitja llogar una segona residència a la Costa Brava o adquirir-ne una per a invertir, quedem a la seva disposició.

 

Pot contactar amb els nostres professionals en les oficines de Finques Company:

 

Immobiliària Girona

Immobiliària Roses

Immobiliària Figueres

Immobiliària Llançà

 

  623
13/01/2022
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog