Tot el que ha de revisar en un contracte de compravenda

2023
Contracte compravenda

Descobreixi tot el relacionat amb un dels documents més importants de la seva vida.

Després de llegir la nostra anterior entrada al blog “Per què convertir-se en propietari l'any 2023?” ha decidit fer el pas? Enhorabona!

Comença una aventura plena d'il·lusió. Una nova etapa que comença amb la signatura del qual, probablement, és un dels documents més importants de la seva vida; el contracte de compravenda.

 

Què és el contracte de compravenda?

 

Es tracta d'un acord en el qual el venedor lliura un bé immoble al comprador, a canvi d'un preu estipulat.

Un acte jurídic de naturalesa consensual en el qual es plasmen les voluntats de tots dos perquè pugui produir-se la transacció. Les parts fixen els seus drets i obligacions perquè, en cas d'incompliment, puguin declarar nul l'acord o reclamar jurídicament.

 

Quins aspectes s'han de revisar en un contracte de compravenda?

 

Abans d'estampar la seva signatura i començar a gaudir de la llar dels seus somnis, asseguri's de revisar les clàusules del contracte. Tingui en compte que aquestes són obligatòries i només estarien exemptes de compliment les considerades abusives pels tribunals.

 

 • S'identifica a les parts involucrades

Implica proporcionar les dades essencials; nom complet, NIF o NIE, direcció i la capacitat legal per a celebrar i complir el contracte.

 

 • S'exposen les intencions

El venedor té la responsabilitat de manifestar la seva condició de propietari de l'immoble que és objecte del contracte mitjançant proves com:

a) Les escriptures
b) El títol de la propietat
c) Contractes previs

Per part seva, el comprador ha d'expressar la seva voluntat d'adquirir l'habitatge.

 

 • Es descriu la propietat correctament

Segons el que s'estableix en la Llei de Dret a l'Habitatge, qualsevol oferta, promoció o publicitat relacionada amb la venda o lloguer d'immobles ha de complir amb els principis de veracitat.

Això implica que no es poden ocultar dades fonamentals ni induir a errors que puguin tenir conseqüències econòmiques.

Quines característiques i informació ha d'incloure un contracte de compravenda?

 • Situació
 • Descripció
 • Superfícies
 • Elements privatius o comuns

 

 • S'informa sobre l'existència de càrregues sobre l'immoble

És fonamental proporcionar els informes adequats per a detectar i resoldre qualsevol càrrega present en l'habitatge; hipoteques, embargaments i obligacions fiscals, entre altres.

 

 • S'especifica la data de lliurament

La data i hora concertades per al lliurament de les claus han de quedar clarament estipulades en el contracte de compravenda.

 

 • Es compleix amb el preu acordat

És recomanable verificar que la quantitat a pagar coincideix amb el preu acordat. Especialment si ja s'ha realitzat un desemborsament inicial en signar el contracte d'arres, que sol equivaler al 10% del valor total de la compravenda.

Han de detallar-se els pagaments realitzats fins al moment, els lliuraments pactats i el mètode per a dur-los a terme. També es contempla la possibilitat d'aplicar una clàusula resolutòria en cas d'incompliment, amb una corresponent penalització si el contracte es rescindeix.

 

 • S'informa sobre la distribució de les despeses de la compravenda

El contracte ha d'incloure necessàriament el repartiment de les despeses relacionades amb la transacció immobiliària:

 •  Honoraris de l'agència.
 • Tarifa del notari per l'escriptura de la compravenda.
 • Impostos i taxes.
 • Costos de taxació.
 • Despeses de la gestoria.
 • Import de la cancel·lació de càrregues i deutes pendents.

A Catalunya, d'acord amb el Codi Civil, tret que es pacti el contrari, el comprador assumeix la responsabilitat de cobrir les despeses associades a l'escriptura i la primera còpia del contracte.

 

A part de les clàusules ja esmentades, existeix la possibilitat d'acordar altres pactes i condicions que serien part del contracte de compravenda.

En el cas de contractes d'habitatges en construcció, les clàusules més comunes són les següents:

 

 • La “garantia de quantitats lliurades a compte”. Una obligació legal per a les societats promotores d'immobles. Assegura les quantitats avançades pels compradors per a prevenir fraus i protegir els seus interessos.
 • La possibilitat de sol·licitar canvis en el disseny tècnic, distribució i acabats de la propietat.
 • La seguretat que l'habitatge es lliura sense càrregues. S'estableix un termini per a presentar reclamacions per defectes d'acabat i es requereix un segur decennal per llei.
 • La possibilitat o impossibilitat per part del comprador de realitzar actes de disposició sobre la propietat, subjecte a acord.
 • La capacitat del venedor per a limitar els seus drets sobre l'immoble objecte del contracte.
 • La garantia que la part compradora complirà, en cas d'existir, les normes de la comunitat de propietaris, mentre que la venedora s'encarregarà de la constitució d'aquesta.
 • L'obligació de la part venedora a contractar una assegurança per a l'edifici en benefici de la comunitat de propietaris.
 • L'opció que totes dues parts acordin clàusules addicionals sempre que siguin legals.

 

Contracte compravenda

 

Després de revisar tots aquests aspectes, estarà llest per a dirigir-se a la notaria i procedir a la signatura de l'escriptura pública de compravenda.

A CEIGRUP – FINQUES COMPANY, duem a terme més de 240 operacions de compravenda cada any, la qual cosa ens posiciona com la immobiliària amb major nombre de vendes a la província de Girona.

Amb l'objectiu que vostè no hagi de preocupar-se per res, una vegada que s'hagi completat la negociació i el tancament de la transacció, prepararem la documentació corresponent i acompanyarem a totes dues parts a la notaria per a formalitzar l'escriptura de compravenda.

No dubti a contactar amb els nostres agents o visitar directament la nostra agència immobiliària a Girona, Llancà, Figueres o Roses. Volem formar part del procés!

  175
28/06/2023
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog