Comprar o heretar: així li afecta el nou valor de referència cadastral

2021
valor de referencia catastral

Descobreixi els canvis que entren en vigor a partir de l'1 de gener de 2022 en comprar o heretar un habitatge.

A partir de l'1 de gener de 2022 comprar o heretar una casa comportarà canvis tributaris. Entra en vigor un nou valor de referència cadastral que influeix directament en els impostos que s'han de pagar al realitzar qualsevol d'aquestes dues operacions immobiliàries.

 

Si bé fins ara, els impostos en comprar o heretar un habitatge es calculaven a partir del preu efectiu de compravenda, a partir de 2022, es calcularan en funció del valor del mercat.

 

Aquesta mesura ha estat inclosa en la reforma de la Llei Antifrau Fiscal.

 

Quins impostos es veuran afectats per la nova mesura?

 

Els impostos afectats per la nova mesura únicament seran aquells que es paguen en el moment que es fa efectiva l'operació. Són els següents:

 

  • L'Impost de Successions i Donacions
  • L'Impost de Transmissions Patrimonials
  • L'Impost sobre Actes Jurídics Documentats

 

Per contra, altres impostos de caràcter recurrent com l'IBI o l'IVA no es veuran afectats.

 

Com es calcularà el valor de referència?

 

El nou valor de referència es revisarà i s'actualitzarà tots els anys. Aquest es calcularà fent una mitjana del valor dels immobles situats en cada zona. També es tindran en compte les dades de les operacions de compravenda realitzades davant notari o inscrites en el Registre de la Propietat.

 

Comprar o heretar: així li afecta el nou valor de referència cadastral

 

Quin preu té el seu habitatge actualment en el mercat?

 

Si li ha sorgit la curiositat de quin preu té actualment el seu immoble en el mercat, l'invitem a descobrir-ho de manera fàcil i ràpida.

 

Amb el nostre valorador d'habitatges podrà conèixer el valor aproximat que té la seva casa en aquests moments. Gratis, online i a l'instant! S'anima? Pot fer-ho aquí.

 

quant val el meu pis

 

Si li han quedat dubtes sobre el nou valor de referència cadastral o està interessat a vendre una casa heretada, no dubti a posar-se en contacte amb la nostra immobiliària de Figueres, Roses, Llançà o Girona. 

  639
22/10/2021
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog