Les set qüestions que necessita saber sobre la limitació dels preus del lloguer i les zones tensionades

2024
17 municipios de Girona se veuen afectats per la mesura

Li expliquem on s’aplica, a quins contractes, què és un gran tenidor o quines bonificacions fiscals té aquesta mesura, entre altres temes

Des del passat 16 de març a Catalunya s’aplica una normativa que limita els preus del lloguer, una mesura que estava prevista a la Ley del Derecho a la Vivienda. I la Secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, el 15 de març, va publicar la resolució que regula un índex de preus de referència, que s’haurà d’aplicar en determinats casos en aquelles zones declarades com de mercat residencial tensionat.

 

ON S’APLICA LA MESURA?

 

Catalunya és l’única comunitat autònoma que s’ha adherit a aquesta mesura. Concretament, s’han declarat 140 municipis que conformen l’àrea tensionada de Catalunya, dels quals en consten 17 a la província de Girona: Figueres, Girona, Salt, Sarrià de Ter, Banyoles, la Bisbal d’Empordà, Blanes, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Porqueres, Puigcerdà, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners.

 

A QUINS CONTRACTES S’APLICA?

 

La limitació del preu del lloguer s’aplica per als contractes signats a partir del 16 març del 2024 de poblacions que estiguin en zona tensionada. A més, caldrà distingir si el propietari té la condició o no de gran tenidor. Les poblacions que no són àrees tensionades no queden afectades, i el preu del lloguer es pot continuar determinant de forma lliure.

 

QUI TÉ LA CONDICIÓ DE GRAN TENIDOR?

 

En les zones tensionades també canvia la definició d’aquells propietaris considerats com a grans tenidors.

Per una banda, es manté la regulació anterior, és a dir, es considera gran tenidor (en tots els territoris, independentment si és zona tensionada o no) aquell que és titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial (excloent garatges i trasters).

A Catalunya, en les zones tensionades, a més de l’anterior definició, també és gran tenidor aquell que posseeix cinc o més propietats d’ús residencial ubicades en el conjunt dels 140 municipis.

 

COM PUC SABER L’ÍNDEX DE REFERÈNCIA?

 

Per consultar l’índex que correspon de referència cal entrar a la pàgina web del Ministeri de la Vivienda y Agenda Urbana, en el següent enllaç https://serpavi.mivau.gob.es/ i entrar les dades que sol·licita. El resultat mostrarà un tram inferior i un de superior sobre el qual es pot aplicar el preu del lloguer.

 

COM S’APLICA LA LIMITACIÓ DELS PREUS DE LLOGUER EN LES ZONES TENSIONADES?

 

La determinació de quin preu de lloguer s’ha d’aplicar en els nous contractes depèn si el propietari – arrendador té la condició de gran tenidor o no.

 1. Si no és gran tenidor: la renda del nou contracte no podrà superar la renda del contracte de lloguer anterior, degudament actualitzada.
 2. Si és un gran tenidor: s’aplicarà la renda que resulti menor entre la resultant de l’índex de preus de referència, i la renda de l’anterior contracte d’arrendament, degudament actualitzada.
 3. Si és un habitatge que no ha estat arrendat en els darrers cinc anys: en aquest cas se li aplica directament la renda que resulti de l’índex de preus de referència.

 

EN QUINS CASOS POT INCREMENTAR LA RENDA DE LLOGUER UN 10%?

 

Es permet incrementar la renda de lloguer fins a un 10% en quatre supòsits. Que són:

 1. Quan l’habitatge hagi estat objecte d’una de rehabilitació acabada en els dos anys anteriors a la data de la subscripció del nou contracte d’arrendament.
 2. Quan l’habitatge, en els dos anys anteriors, hagi estat objecte d’actuacions de rehabilitació o millora on s’hagi acreditat un estalvi d’energia primària no renovable del 30%.
 3. Quan l’habitatge, en els dos anys anteriors, hagi estat objecte d’actuacions de millora de l’accessibilitat.
 4. Quan el contracte d’arrendament se signi per un període de deu anys o més.

 

A QUINES BONIFICACIONS FISCALS ES POT ACOLLIR EL PROPIETARI?

 

S’introdueixen quatre reduccions del rendiment net positiu aplicables a l’IRPF als arrendaments destinats a habitatge, que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2024:

 • 90% a zona tensionada, si el nou contracte minora la renda de lloguer més d’un 5% respecte a l’última renda.
 • 70% quan sigui el primer arrendament a zona tensionada i l’arrendatari tingui entre 18 i 35 anys, o sigui administració pública o entitat sense ànim de lucre.
 • 60% quan l’habitatge hagi estat objecte de rehabilitació en els dos anys anteriors a la subscripció del contracte d’arrendament.
 • 50% a la resta dels casos.

 

Si té algun dubte després de llegir aquest article, pot posarse en contacte amb qualsevol de les nostres oficines: Girona, Figueres, Roses o Llançà. L'atendrem de manera personalitzada!

  1880
08/04/2024
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog