L'impost sobre el Valor Afegit en els habitatges d'obra nova: tot el que ha de saber

2024
IVA obra nova

Conegui com una gestió adequada d'aquest impost l'ajudarà a obtenir un benefici més gran.

Planeja vendre una propietat d'obra nova durant aquest 2024? Pot ser una excel·lent decisió! Però recordi: l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) juga un paper fonamental en aquesta mena de transaccions.

Una gestió adequada d'aquest impost no sols garanteix el compliment de les lleis fiscals, sinó que també li permetrà establir un preu competitiu en el mercat i maximitzar els seus beneficis.

 

L'Impost sobre el Valor Afegit

 

Comunament conegut com a IVA, l'Impost sobre el Valor Afegit s'aplica al consum de béns i serveis en múltiples àmbits. És un requisit en la majoria de les nacions i s'implementa uniformement en tota la Unió Europea.

Durant qualsevol operació de venda, és essencial tenir en compte l'IVA, tant en l'emissió de factures com el càlcul del preu final dels productes.

 

Com s'aplica l'IVA en els habitatges d'obra nova?

 

L'IVA s'aplica exclusivament a propietats recentment construïdes – tractades com a transaccions comercials – en comparació amb els habitatges de segona mà, que es categoritzen com a transmissions patrimonials i estan subjectes a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP).

Segons la Llei 37/1992 – del 28 de desembre – sobre l'impost sobre el valor afegit:

 

  • "Els compradors de propietats noves destinades principalment a habitatges han d'abonar el tipus impositiu vigent en el moment de la transacció. Això s'aplica a edificacions on, almenys, el 50% de la superfície construïda es destina a immobles i inclou garatges i annexos transmesos conjuntament (sempre que el nombre de places de garatge designades a cada propietari no superi les dues unitats)".

 

A Espanya, l'IVA per a aquestes propietats és del 10% del valor de l'immoble. El comprador abona la quantitat al venedor, qui al seu torn el transfereix a Hisenda Pública.

 

Excepcions en el pagament de l'Impost sobre el Valor Afegit

 

Hi ha situacions especials en el pagament d'aquesta contribució:

 

  • Els immobles sota règims particulars, com els de protecció oficial (VPO) o integrats en els projectes públics, es beneficien d'un descompte en l'IVA, que pot arribar fins a una reducció del 4%.

 

Impostos associats a la venda d'un immoble

 

Com hem esmentat anteriorment, pel que concerneix l'IVA, és responsabilitat del comprador pagar aquest import, mentre que el venedor només ha de remetre'l a l'administració tributària.

Això sí, és fonamental per al propietari estar informat sobre els tributs relacionats amb la venda del seu immoble. Quins són aquests gravàmens?

 

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): en vendre una propietat, es genera una variació de patrimoni, considerada legalment com un guany patrimonial. Encara que en situacions es vengui l'immoble per un preu inferior al d'adquisició, és necessari declarar qualsevol guany obtingut i pagar les taxes corresponents a l'IRPF en l'exercici fiscal següent a la venda.

 

  • Plusvàlua Municipal: grava l'increment del valor del terreny des de la compra fins a la venda. Generalment, s'abona dins dels 30 dies hàbils posteriors a la signatura. És aconsellable consultar amb l'Ajuntament del municipi on es troba l'habitatge per a confirmar el termini i la quantitat exactes, atès que es tracta d'un impost local.

 

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI): encara que s'ha de pagar anualment independentment de si es realitza una transacció de venda, és important que aquest gravamen estigui al dia per a assegurar que la propietat es transfereix sense càrregues pendents.

 

Façama oficines Finques Company

 

Per què confiar en CEIGRUP – FINQUES COMPANY?

 

A CEIGRUP – FINQUES COMPANY som especialistes en la comercialització de propietats. Volem facilitar als nostres clients tot el procés i alliberar-los dels tràmits i gestions associades.

Per això, gestionem i tramitem tota la documentació necessària per a la compravenda d'un immoble. Ho fem amb total transparència, professionalitat i rigor.

Si està buscant una agència immobiliària de referència en la zona de Girona, no dubti a contactar amb qualsevol de les nostres 4 oficines situades en les principals poblacions de la província: Girona, Figueres, Roses i Llançà. L'esperem!

  333
19/01/2024
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog