Documents necessaris a l'hora de vendre una propietat heretada

2024
Documents venda herència

Compartim la guia definitiva perquè l'immoble pugui vendre's sense complicacions.

Ja li vam avançar en un dels nostres últims articles: el nombre d'hereus de propietats al nostre país està en ple creixement. Una tendència que – segons els especialistes – s'anirà intensificant a causa de diferents factors demogràfics i es mantindrà durant diverses dècades.

Davant aquesta realitat, cada vegada més persones es pregunten quins documents són necessaris a l'hora de vendre un habitatge heretat. Per això, des de CEIGRUP – FINQUES COMPANY avui volem compartir la guia definitiva amb totes les respostes.

 

Quins documents són necessaris a l'hora de vendre una propietat heretada?

 

Per a un habitatge heretat, es requereixen uns certs documents abans de procedir amb la venda. Aquests no són obligatoris a causa de la transacció en si, sinó per la necessitat de transferir la titularitat de la propietat.

Una vegada completat aquest canvi de domini, l'immoble podrà vendre's sense complicacions, sempre que es tinguin al dia els següents documents:

 

1. El certificat de defunció

 

Primer és necessari acceptar l'herència. Un tràmit que requereix el certificat de defunció per a verificar la defunció del legatari.

Aquest document es pot obtenir gratuïtament del Registre Civil en un període que varia entre els dos i quinze dies laborables.

 

2. El certificat d'últimes voluntats

 

Aquest certificat verifica l'existència d'un testament i específica davant quin notari es va formalitzar. És necessari sol·licitar-ho dins dels quinze dies següents a la defunció.

El procés d'obtenció dura aproximadament deu dies hàbils i comporta una tarifa que es paga directament en el Ministeri de Justícia.

 

3. Una còpia del testament

 

És fonamental obtenir una còpia del testament per a assegurar-se que la distribució dels béns i drets del difunt es realitza segons l'estipulat en aquest document i conforme a la llei. Per a això, s'ha d'acudir al notari indicat en el certificat d'últimes voluntats.

Aquest tràmit sol completar-se en un període d'una a dues setmanes i els costos generalment no excedeixen dels quaranta euros.

 

4. Formalització de l'acceptació de l'herència

 

Per a oficialitzar l'acceptació d'una herència també és necessari comparèixer davant notari. Si només hi ha un únic hereu, simplement es redacta un document de conformitat. Si hi ha diversos beneficiaris, s'ha de signar una escriptura pública.

Encara que el termini per a acceptar l'herència pot ser de fins a trenta anys, els tràmits fiscals han de completar-se en un màxim de sis mesos.

Els costos associats a aquests procediments poden variar entre trenta-tres mil euros, depenent del cas específic.

 

5. Pagament de l'Impost de Successions i Donacions i de la Plusvàlua Municipal

 

Després de la defunció del legatari, és necessari efectuar els següents pagaments dins dels primers sis mesos:

  • L'Impost de Successions i Donacions, la suma de les quals varia depenent de la regió.
  • La Plusvàlua Municipal, determinada per l'Ajuntament del lloc on es troba l'habitatge heretat.

 

6. Registre de l'immoble en el Registre de la Propietat

 

Encara que no és obligatori, és aconsellable inscriure la propietat a nom dels hereus per a facilitar transaccions futures. Per a això, han de presentar-se els documents prèviament esmentats.

El Registre de la Propietat disposa d'un termini de quinze dies per a completar aquest tràmit que té un cost entre dos-cents i cinc-cents euros.

 

Targeta de visita Finques Company

 

La seva immobiliària de confiança a les comarques de Girona

 

CEIGRUP – FINQUES COMPANY vetllem pels nostres propietaris respectant els valors d'honestedat, transparència i professionalitat. Per això, gestionem i tramitem tota la documentació necessària per a la compravenda d'un immoble.

Vol conèixer més avantatges de treballar amb nosaltres? El convidem a descarregar ara la nostra guia de comercialització, aquí.

No dubti a contactar amb els nostres agents o visitar la nostra agència immobiliària de Girona, Llançà, Figueres o Roses. L'esperem en:

  • Rda. St. Antoni Maria Claret, 12 – Girona.
  • C. Castellar 48-50 – Llançà.
  • C. Pella i Forgas, 7 – Figueres.
  1082
29/04/2024
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog