• Home<
  • Serveis<
  • Administració de Comunitats de Propietaris

Trobi el seu immoble

Administració de Comunitats de Propietaris

Habitualment no és fàcil posar d'acord a tots els propietaris d'un edifici o d'un complex residencial per aprovar tots els acords necessaris i realitzar les obres de manteniment i conservació.

Aquesta dificultat de gestió pot comportar una degradació de l'edifici i de la seva propietat, tant en el seu valor econòmic com en el seu manteniment.

A Finques Company posem al seu abast una llarga experiència com Administradors en la gestió de moltes comunitats de propietaris, i un equip d'Administrdors de Finques, degudament preparats i especialitzats en tot el que afecta a la legislació, coneixaments tècnics i experiència en matèria de comunitats de propietaris. A més disposem d'un equip tècnic per aquells treballs que requereixen uns coneixements tècnics o supervisió específica.

Entenem la nostra funció com a Secretaris - Administradors de la Comunitat de Propietaris com una gestió integral de tot l'edifici, això significa que el nostre servei no es limita als aspectes comptables, portem a terme un pla d'actuació per a la millora i manteniment de l'edifici, realitzant visites periòdiques a l'edifici per comprovar el bon funcionament de tots els serveis i les instal·lacions, i a més efectuem un estudi per estalviar costos i despeses a la comunitat.

Sol·liciti sense compromís un dossier explicatiu dels nostres serveis que oferim a les comunitats de propietaris.