Trobi el seu immoble

Gestió i Administració de Lloguers

Si vostè és propietari d’un habitatge o diversos pisos/apartaments que vol destinar al lloguer, davant del risc que en molts casos comporta llogar una propietat, li aconsellem que confï en els nostres serveis professionals d’Administració de Lloguers

La nostra gestió consisteix en que el propietari es pugui despreocupar i obtenir una màxima rendibilitat del seu patrimoni. Per això ens ocupem, en primer lloc, de fer una anàlisi i selecció del llogater i a més li GARANTIM EL COBRAMENT DE LA RENDA del lloguer durant tota la duració del contracte per mitjà d’una pòlissa d’assegurança.

També ens preocupem de fer un manteniment i gestió integral de la seva propietat: obres de manteniment, cobrament de rebuts i actualitzacions, assessorament jurídic i fiscal sobre la nova legislació, estudi de les inversions i de les obres a realitzar.