Quines són les funcions de l'administrador d'una comunitat de veïns

2022
administrador comunitat de veins

L'administrador d'una comunitat de veïns és la persona, física o jurídica, encarregada d'assegurar-se que els serveis de l'àrea residencial funcionen correctament

L'administrador d'una comunitat de veïns és la persona, física o jurídica, encarregada d'assegurar-se que els serveis de l'àrea residencial funcionen correctament, tal com s'estableix en l'article 20 de la Llei de Propietat Horitzontal.

A grans trets, la seva funció gira entorn a la gestió tant d’assumptes legals indispensables com previsions de pressupostos i gestió de factures, relacions amb l'administració pública (ajuntament, hisenda, seguretat social) i presentació de comptes, però també reformes, manteniments i moltes més. Aquestes atribucions estan establertes en el Reial decret 693/1968 i són regulades pel Col·legi Nacional d'Administradors de Finques.

L'administrador treballa per a la comunitat sota la direcció del president i complint amb les decisions que adopti la Junta de propietaris. A més, per a assegurar el bon funcionament de la finca, un administrador de comunitats ha d'actuar com a figura externa per a assegurar el correcte desenvolupament tant econòmic com de convivència. La seva capacitat per a establir l'ordre, resoldre inquietuds i aconsellar als propietaris serà clau en el seu treball.

Des de Finques Company volem explicar-vos detalladament les funcions d'un administrador de veïns i totes les seves obligacions.

 

Funcions i deures de l'administrador de la comunitat de veïns
 

 • Vetllar pel bon règim de la finca, les seves instal·lacions i serveis. L'administrador ha de realitzar els oportuns advertiments i prevencions als titulars i propietaris sobre la correcta conducta a la finca, a més de les normes de convivència.
   
 • Preparar el pla de despeses previsibles, proposant els mitjans necessaris per a fer front a aquests, amb antelació per a sotmetre'l a la Junta de veïns.
   
 • Estar al dia i atendre el manteniment de la finca, encarregant-se de reparacions urgents i informant immediatament tant al president de la comunitat, com a la Junta i els propietaris.
   
 • Encarregar-se dels acords d'obres i efectuar els pagaments, a més de controlar els cobraments procedents de la comunitat.
   
 • Custodiar la documentació de la comunitat a la disposició dels titulars i actuar si fa falta com a secretari de la Junta.
   
 • Altres atribucions que, després de ser aprovades per majoria, li hagin estat autoritzades per la Comunitat i la Junta de Propietaris.

 

 

Qui pot ser administrador d'una comunitat de veïns?

Després de totes les obligacions que hem esmentat anteriorment, des de Finques Company sempre recomanem que contractar els serveis d'un professional. La quantitat de gestions i responsabilitats que impliquen aquest treball porten un temps i esforç que potser no tots els veïns estan disposats a assumir, si a més no cobren res per això.

A més, actualment a Espanya es calcula que el 80% dels administradors de comunitats de propietaris són professionals col·legiats. La persona triada haurà de complir un dels següents requisits:

 1. Tenir una titulació que l’habiliti per a exercir-se com a administrador de finques.
 2. Ser una empresa o un assessor de serveis immobiliaris registrat oficialment per a poder exercir d'administrador.

L'administrador professional pot ser tant una persona física, com una persona jurídica ja sigui una societat d'administradors col·legiats.

Un dels punts més importants perquè la comunitat funcioni com cal serà la implicació de l'administrador. La realització de visites periòdiques, el contacte directe i estret amb el president, les consultes amb el porter o recepció a més de les opinions dels propietaris i residents seran fonamentals per a la seva bona gestió.

 


 

En Finques Company portem més de 50 anys treballant com a immobiliària a la província de Girona. Ha dia d'avui, hem arribat a gestionar unes 550 comunitats de propietaris, la qual cosa suposen més de 15.000 habitatges a més de pàrquings i locals.

Demani'ns un pressupost sense compromisos i li enviarem un dossier explicatiu dels serveis que oferim.

  6728
23/03/2022
Cercador de notícies

Hemeroteca

El nostre Blog